lördag 21 maj 2016

The Boy with a Camera for a Face

The Boy with a Camera for a Face from Spencer Brown on Vimeo.

The Boy with the Camera for a Face (2013)
Spencer Brown
Längd: 14:03 min.
Talspråk: Engelska (ingen textning)
Kategorier: Fantasy, humor, ,drama, satir, samhälle
Rekommenderad ålder: Från 11 år och uppåt

Handling: Den lille pojken föds med en kamera i stället för ansikte, något som kommer att påverka inte bara hans eget liv, utan även alla andras.

Exempel på tänkbara frågor:

 • Hur reagerar föräldrarna på att pojken har en kamera istället för ansikte? Vilka förklaringar ger de? Kan du komma på några fler förklaringar?
 • Vad finns det för för- och nackdelar med att filma allting i omgivningen?
 • Pojken filmar allting på skolgården. Hur skulle du reagera om någon filmade din skoldag? Hur reagerar pojkens klasskamrater?
 • Vad tror du det är som gör att människor blir mer intresserade av pojkens liv än av sina egna liv? Finns det några liknande fenomen i verkligheten?
 • Finns det några markörer som visar när och var filmen utspelar sig?
 • Vad tycker du om användningen av berättarröst i filmen?
 • Filmen använder sig av dämpade färger och går mycket i brunt eller blått. Vad ger detta för intryck?
 • Är det svårt att se vad pojken känner, när han inte har något ansikte? Går det att se eller märka på något annat sätt?
 • Tycker du att filmen mest är rolig, otäck, sorglig, spännande, eller något annat?
 • Tycker du att filmen har något viktigt att säga? I så fall vad?
 • Har du sett eller läst någon annan berättelse som liknar den här?  På vilket sätt?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar