fredag 13 maj 2016

Premier Automne / Den första hösten

Premier Automne from Carlos De Carvalho on Vimeo.

Premier Automne/Den första hösten (2013)
Carlos de Carvalho
Längd: 10:30 min.
Talspråk: Inget
Kategorier: Animation, fantasy, saga, årstider
Rekommenderad ålder: Från 7 år och uppåt

Handling: Två personer lever i närheten av varandra, men i olika årstider. De blir nyfikna på hur det ser ut på den andra sidan och vad som händer om de går över dit.

Exempel på tänkbara frågor:

  • Hur ser pojkens värld ut? Hur ser flickans värld ut? På vilket sätt är de olika och finns de några likheter?
  • Vad tror du att pojken och flickan tycker om varandra? Ändrar det sig under filmens gång?
  • Hur känner sig huvudpersonerna i olika delar av filmen? Hur syns och hörs deras känslor - hos personerna själva, i deras miljö, i musiken?
  • Vad händer med flickans hund när den går över på pojkens sida? Hur löser pojken det? Tycker du att det är en bra lösning?
  • Vad händer på slutet av filmen? Var det ett lyckligt eller olyckligt slut?
  • Filmen är en berättelse om årstider. Kan du några andra berättelser om årstider? Vad finns det för likheter och skillnader mellan dem och den här filmen?
  • Var det något särskilt i filmen du fastnade för, som fick dig att känna på ett visst sätt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar